Ngày kiểm tra: 27-03-2021

  • Lưu ý: Các bạn đề: 821 & 822 sẽ được cộng thêm 0,25 đ so với điểm trên ảnh bài làm của mình. Quá trình + điểm thực hiện thủ công, nếu có sai sót, phản ánh về zalo 0978 073 234.